EST

Ettevõttest

Toiduohutus- ja keskkonnapoliitika

HKScan Estonia integreeritud juhtimissüsteemi poliitika (edaspidi IJS poliitika) põhineb HKScan Kontserni poliitikatel.

IJS Poliitika käsitlusala ja eesmärgid

Käesolev HKScan Estonia IJS poliitika määratleb:

toiduohutuse, keskkonna ja töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi kohustused ja vastutused. Poliitikat tuleb järgida kõigis HKScan Estonia tegevuskohtades kõigi töötajate poolt.

HKScan Estonia tegutseb ja võtab vastutuse „farmist lauale” hästi toimiva tootmisahela arendamise eest, pingutades pidevalt selle nimel, et vähendada oma protsesside mõju keskkonnale, täites toiduohutuse nõudeid ja tagades töötajate heaolu ja tervise töökeskkonnas.

Kohustused

  • Tagame toote ohutuse läbi tooraine, tootmisprotsessi ja valmistoote ohtude hindamise, vältimise ning HACCP põhimõtetel rajaneva seiresüsteemi.
  • Oleme usaldusväärsed ja kliendikesksed ning ei tekita toiduohutuse riske tarbijatele.
  • Tagame töötajate ohutuse läbi töökeskkonna riskide hindamise ja rakendatud meetmete ning tegutseme ennetavalt tervise ja keskkonna kahjustamise vältimise nimel.
  • Vähendame oma oluliste keskkonnaaspektide mõjusid keskkonnale läbi ressursside ja materjalide tõhusa kasutamise ning parima võimaliku tehnoloogia kasutamise.
  • Tagame seadusandlike aktide ja heade tavade järgimise. Osaleme oma praktiliste teadmistega seadusandluse väljatöötamisel.
  • Täiendame ja jagame pidevalt oma teadmisi toiduohutuse, keskkonna ja töökeskkonna teemadel ning mõjutame personali, tarnijaid, kliente ja tarbijaid neid rakendama õige infovahetuse kaudu.
  • Nõuame oma tarnijate ja koostööpartnerite asjakohaste toiduohutuse, keskkonna ja tööohutuse alaste nõuete täitmist.
  • Tagame juhtimissüsteemi pideva parendamise, hinnates juhtimissüsteemi mõjusust ja hoides seda ajakohasena.

HKScan Estonia tippjuhtkond vastutab tegevuste planeerimise ja ressursside eest, et kindlustada toiduohutus, keskkonnahoid ning ohutu töökeskkond tootmisahela kõigis etappides.

jaanuar 2018

Anne Mere

Juhatuse esimees