EST

Ettevõttest

Toiduohutus- ja keskkonnapoliitika

HKScan Estonia integreeritud juhtimissüsteemi poliitika (edaspidi IJS poliitika) põhineb HKScan Kontserni poliitikatel.

IJS Poliitika käsitlusala ja juhtpõhimõtted

Käesolev HKScan Estonia IJS poliitika määratleb toiduohutuse, keskkonna ja töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi  kohustused  ja vastutused.  Poliitikat järgitakse kõigis HKScan Estonia tegevuskohtades kõigi töötajate poolt.

HKScan Estonia tegutseb ja võtab vastutuse „farmist lauale” hästi toimiva tootmisahela arendamise eest, pingutades pidevalt selle nimel, et vähendada oma protsesside mõju keskkonnale, täites toiduohutuse nõudeid ja tagades töötajate heaolu ja tervise töökeskkonnas.

Juhtpõhimõtted

  • Tagame toote ohutuse läbi tooraine, tootmisprotsessi ja valmistoote ohtude hindamise, vältimise ning HACCP põhimõtetel rajaneva seiresüsteemi.
  • Oleme usaldusväärsed ja kliendikesksed ning ei tekita toiduohutuse riske tarbijatele.
  • Tööohutuses järgime juhtpõhimõtteid „Ohutus esikohale“ (Safety First), „Koos paremaks“ (Better together) ja null tööõnnetust ohutuskultuuri. Võtame kõik vastutuse koostöös töötajate ja juhtkonnaga töökeskkonna riskide, tööõnnetuste, ennetavate ja rakendatud meetmete eest. Järgime koostöös pidevalt tööohutuskultuuri järjepidevat toimimist.
  • Vähendame oma oluliste keskkonnaaspektide mõjusid keskkonnale läbi ressursside ja materjalide tõhusa kasutamise ning parima võimaliku tehnoloogia kasutamise.
  • Tagame seadusandlike aktide ja heade tavade järgimise. Osaleme oma praktiliste teadmistega seadusandluse väljatöötamisel.
  • Andmekaitse (GPDR) nõuete järgmine
  • Täiendame, teeme koostööd ja jagame pidevalt oma teadmisi toiduohutuse, keskkonna ja töökeskkonna teemadel ning mõjutame personali, tarnijaid, kliente ja tarbijaid ning muid kolmandaid osapooli neid rakendama õige infovahetuse kaudu.
  • Nõuame oma  tarnijate ja koostööpartnerite ning kolmandatelt osapooltelt asjakohaste toiduohutuse, keskkonna ja tööohutuse alaste nõuete täitmist.
  • Tagame juhtimissüsteemi pideva parendamise, hinnates juhtimissüsteemi mõjusust ja hoides seda ajakohasena.

HKScan Estonia tippjuhtkond vastutab tegevuste planeerimise ja ressursside eest, et kindlustada toiduohutus, keskkonnahoid ning ohutu töökeskkond  tootmisahela kõigis etappides.

 

Oktoober 2022

Markus Kirsberg

Juhatuse esimees