EST

Ettevõttest

Eesti suurim seakasvatusettevõte Rakvere Farmid AS kasvatab tulevikku – põnevad koostööprojektid kutse- ja kõrgkoolidega

23. detsember 2022

Rakvere Farmid AS on Eesti suurim seakasvatusettevõte ja sealt pärineb lausa 40%  Eesti nuumsigadest.

Suurim farm on Ekseko seafarm Viljandimaal, kust käib aastas läbi ca 210 000 siga. Rakvere Farmide seakasvatuse direktor Kalev Korbuni sõnul on Eesti suurima seakasvatusena kindlaks missiooniks hoolitseda kogu kodumaa seakasvatuse tuleviku eest. „Koostöö koolidega, tudengitele seakasvatuse tutvustamine ja praktikavõimaluste loomine pakub toredat vaheldust meie igapäevastele toimetamistele ning teeme seda suure kirega!“ ütleb Korbun. 2022. aastal lükati hoog sisse tihedamale suhtlusele kolme suure kooliga. 

Nii korraldati 8. detsembril 2022 seakasvatusalane õppepäev Eesti Maaülikooli loomakasvatuse eriala magistrantidele. Lektoritena astusid üles algtootmise direktor Kaupo Ojavee, seakasvatuse direktor Kalev Korbun, tehnikajuht Tiit Lemsalu ja söötmisspetsialist Ragne Liigia Hiir. Arutleti Eesti seakasvatuse olukorra üle, räägiti sigade heaolust, söötmisest ja pidamisest ning näidati, et töökeskkond farmis võib tänu uutele tehnoloogilistele lahendustele ja Ekseko tublidele töötajatele olla hoopis ägedam kui väljastpoolt arvata võiks. Tudengid olid peale farmiskäimist positiivselt üllatunud kui puhas võib olla üks seafarm. Samuti avaldas lisaks seafarmi mastaapsusele muljet see, millised erinevad tugiteenused kõik tootmist toetavad. Muljed võttis kenasti kokku ühe tudengi arvamus – Ekseko on selline koht, kus loomadel on hea olla ja sead armastavad oma elu.

Õppepäeva Maaülikooli poolne eestvedaja, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent Ragnar Leming avaldas heameelt, et tudengitel avanes võimalus saada  teadmisi n.ö. tegijatelt otse, mitte auditooriumis õppejõu suu läbi. „Olen väga tänulik, et meid külla kutsuti ja anti  suurepärane võimalus tudengitele kõike oma silmaga näha ja kogeda. Kindlasti oli see kõigi tudengite, aga ka minu jaoks väga eriline päev ja kogemus – paljud neist olid ju sigalas esimest korda elus ja kohe suures Eksekos. Usun, et see külastus jääb neile eluks ajaks meelde. Miljon tänu kogu Ekseko kahe- ja neljajalgsete perele!“ 

Detsembrikuus jagasid Ekseko eksperdid oma teadmisi ka Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Nimelt pidas veterinaar Relika Ivask seal veterinaarassistentidele pika loengu enamlevinud haigustest sigade seas. Samasisulist loengut luges Relika Järvamaa kutsehariduskeskuses ka eelmisel aastal ning oli väga tore tõdeda, et sellest suurenes märgatavalt õpilaste huvi sooritada oma erialapraktika just Rakvere Farmides – 2022. aasta jooksul oli Eksekos praktikal suisa kuus veterinaarassistenti. Nende kõigi juhendajaks oli tubli veterinaar Ülle Eltermaa, kes aastal 2021 pälvis Eesti Veterinaaride Ühingult elutööpreemia. Lisaks sooritasid oma praktika Eksekos mitu tulevast loomakasvatajat ja veterinaartudengit Eesti Maaülikoolist ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist.

Töö farmis on aastate jooksul palju muutunud ja suur roll on infotehnoloogilistel lahendustel. Rakvere Farmid on ühena vähestest Eestis võtnud kasutusele farmihaldustarkvarad Cloudfarm ning BigFarmNet, mille kasutusvõimalused on sisuliselt piiramatud. Et neid võimalusi maksimaalselt ära kasutada ning järjest kaasaegsemaid tehnilisi lahendusi juurutada, vajatakse lisaks loomakasvatajatele ja veterinaaridele ka IT- ja tehnikahuvilisi inimesi. Seetõttu kohtuti septembris Viljandi Kutseõppekeskusega (VIKK) ning arutati, kuidas oleks võimalik piirkonna ühe suurema tööandjana kaasa aidata sellele, et just VIKK-st tuleksid parimad tehnikud. Koostööplaanid on paigas ning hakkavad realiseeruma 2023. aasta esimeses pooles. Nagu VIKK-i slogan ütleb – kasvatame tulevikku!