EST

Kampaaniad

Otsime maitsvat burgerit #SAIPIHVSAI

Rakvere koostöös Eesti Pagariga otsib burgerimeistrit, kes võib võita 900 € väärtuses pelletgrilli Grilligurult.

Kampaania tingimused:

 1. Kampaania aeg ja korraldaja
  1. Kampaania “#SAIPIHVSAI”, edaspidi ”Kampaania”, viiakse läbi Eesti Vabariigis perioodil 01.07.2019 kuni 21.07.2019 kell 23:59 ja seda viivad läbi AS HKScan Estonia ja AS Eesti Pagar, edaspidi ”Korraldajad”.
  2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kampaanias võivad osaleda Eestis alaliselt elavad eraisikud.
 1. Kampaanias osalemine ja auhinnad
  1. Kampaania toimub Korraldajate Facebooki ja Instagrami kontodel, edaspidi „sotsiaalmeedia“.
  2. Kampaanias osalemiseks tuleb jälgida Eesti Pagari ja Rakvere LK Facebooki või Instagrami kontosid, jagada oma sotsiaalmeedias burgeriga seotud nippe, pilte või retsepte, kasutades selleks teemaviidet #saipihvsai või kommenteerides mõnda kampaaniapostitust Eesti Pagari või Rakvere sotsiaalmeediakontodel.
  3. Kampaaniapostitused on ära tuntavad Korraldajate sotsiaalmeedias teemaviitega #saipihvsai
  4. Kampaanias loositakse välja 1 peaauhind ja 4 vaheauhinda.
  5. Kampaania peaauhinnaks on Grilliguru poolt välja pandud Traeger Series 22 pelletgrill, kott Hickory pelletgraanuleid (koguväärtuses 917 €) ja kinkekott Korraldajate toodetega. Peaauhinnaga saab tutvuda Grilliguru kodulehel: http://www.grilliguru.ee/.
  6. Vaheauhindadena loositakse kampaania jooksul välja kinkekotid Korraldajate toodetega.
  7. Peaauhinna loosimine toimub: 22.07.2019 ja vaheauhindade loosimised toimuvad 09.07 ja 17.07.19.
  8. Kampaania raames välja loositud Korraldajate kinkekotid toimetatakse võitjatele sobivale aadressile kulleriga. Kampaania peaauhinna Traeger Series 22 pelletgrilli saab võitja kätte OÜ GrilliGuru Mustamäe salongist (Kadaka tee 7/2, 12915 Tallinn) täpses külastusajas eelnevalt kokku leppides.
  9. Korraldaja võtab kõikide võitjatega ühendust sotsiaalmeedia vahendusel hiljemalt 29.07.2019 ning võitja peab auhinna lunastama hiljemalt 30.08.2019. Kui Korraldajal ei ole õnnetunud võitjaga hiljemalt 30.08.2019 ühendust saada, loetakse, et võitja on auhinnast loobunud, ja auhinda välja ei anta.
  10. Kampaanias osalemisega annavad võitjad Korraldajatele nõusoleku võitjate nimed avalikustada Korraldajate sotsiaalmeedias.
  11. Kampaania auhinda ei maksta välja rahas ega vahetata muude esemete vastu. Kampaania auhindadelt makstavad maksud tasub Korraldaja. Juhul, kui võitja ei vasta eelnimetatud tingimustele on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata.
 1. Muud tingimused
  1. Korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel tarbijamäng ühepoolselt katkestada, teavitades sellest viivitamatult massimeedia vahendusel.
  2. Kõik pretensioonid Kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata Kampaania vahetule läbiviijale, kelleks on Inspired Universal McCann OÜ. Pretensioonid saata aadressil Roopa 23, Tallinn 10136, märksõnaga „#saipihvsai“.
  3. Kõik Kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.
  4. Kampaanias osalemisega annavad osalejad oma nõusoleku oma nimede ja kontaktandmete salvestamiseks ning kasutamiseks Kampaania Korraldajate või nende volitatud esindaja poolt käesoleva Kampaania raames kui ka tulevaste kampaaniate ning ürituste planeerimisel, organiseerimisel ning Kampaanias osalejate informeerimiseks sellistest kampaaniatest ja üritustest, aga ka muudeks Korraldaja reklaami ja turundusega seotud võimalikeks eesmärkideks. Kampaanias osaleja saab oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teatades sellekohasest soovil e-posti aadressile
  5. Lisainfot Kampaania kohta saab e-posti aadressil silver@inspired.ee