EST

Lihakool

Sealiha kvaliteet ja ohutus seoses sigade Aafrika katku levikuga

Kuna Eestis levib sigade Aafrika katk, siis Euroopa Komisjon kehtestas üle Eesti tsoonid, mis näitavad piirkondi, kust sealiha pärineb. Tegemist on kontrollsüsteemiga, mis eeldab ranget järelevalvet riiklike veterinaararstide poolt ning mille eesmärk on vältida viiruse levikut teistesse riikidesse ja tagada toodete jälgitavus. Rõhutama peab, et 3. ehk ohustatud tsoonist pärit sealiha pole inimesele ohtlik, on läbinud range kvaliteedikontrolli ning on täiesti tervelt sealt pärit liha, kuid millele kehtivad teatud müügikitsendused.

 

Siit lehelt leiad levinumatele küsimustele vastused seoses 3. tsoonist pärit liha kohta:

  • Kas sigade Aafrika katku nakatunud farmist võib liha jõuda poodi?

Kindlasti mitte, kui sigade Aafrika katk on jõudnud farmi kasvõi ühe sea näol, siis kõik farmis olevad sead lähevad riikliku järelevalve all hävitamisele ning ükski siga enam farmist välja tapamajja ega sealt edasi poodi ei liigu. Kuigi sigade Aafrika katk ei ole inimesele ohtlik, siis võib inimene olla viiruse edasikandjaks ja sellega pannakse piir katku levikule.

  • Mis tähendab 3. tsoon?

Seoses sigade Aafrika katku levikuga on Euroopa Komisjon kehtestanud Eestis kitsendustega tsoonid ehk tsoonid, mis on seotud loomadega ja loomsete saadustega kauplemise piirangutega. Tsoonidest pärit sigade ja neist toodetud toodete transpordil, liikumisel ja märgistamisel kehtivad kitsendused, mille eesmärk on vältida haiguse levikut teistesse riikidesse ja tagada liha jälitatavus. Rõhutama peab, et 3. tsoonist pärit sealiha pole inimesele ohtlik ning on täiesti tervelt sealt pärit liha, kuid millele kehtivad teatud müügikitsendused.

  • Mis tähendab 3. tsooni liha?

Nimetatud tsoonist pärit liha on täiesti ohutu ja kvaliteetne ning sealihatoodete söömist kartma ei pea. Küll aga peame Rakvere lihakombinaadis järgima 3. tsooni liha tootmisprotsessides Veterinaar- ja Toiduameti poolt ettenähtud nõudeid. Alustades tapamajast, tulevad sinna eelnevalt veterinaararstide poolt kontrollitud sead, kes on uuritud ning täiesti terveks tunnistatud. 3. tsoonist tulnud sead tapame eraldi päeval ning väldime erinevatest tsoonidest lihade ristkasutamist. 3. tsoonist pärit sigadelt saadud lihale paneme peale erimärgistuse kolmnurkse tervisemärgi näol, mis tagab liha jälitatavuse ning näitab, et liha on läbinud erikontrolli, olles garantiiks, et liha on täiesti ohutu ja kvaliteetne tarbija jaoks. Valmistoodete puhul saavutab toode sisetemperatuuri +80 kraadi, sel juhul saab neid tooteid vabalt müüa ja eksportida, kuumtöödeldud tootel ei ole vaja erimärgistust ehk toode kannab tavapärast ovaalset tervisemärki.

  • Kas 3. tsooni liha võib süüa?

Jah, 3. tsoonist pärit liha võib süüa, see on täiesti ohutu ning läbinud eriti karmi veterinaararstide kvaliteedikontrolli. Värskele lihale paneme peale erimärgistuse kolmnurkse tervisemärgi näol, mis tagab liha jälitatavuse ning näitab, et liha on läbinud erikontrolli ning on täiesti ohutu ja kvaliteetne tarbija jaoks. Valmistoodete puhul saavutab toode sisetemperatuuri +80 kraadi, sel juhul saab neid tooteid vabalt müüa ja eksportida, kuumtöödeldud tootel ei ole vaja erimärgistust ehk toode kannab tavapärast ovaalset tervisemärki.

  • Kuidas käideldakse 3. tsooni liha?

Rakvere lihakombinaadis järgime 3. tsooni liha tootmisprotsessides Veterinaar- ja Toiduameti poolt ettenähtud nõudeid. Alustades tapamajast, tulevad sinna eelnevalt veterinaararstide poolt kontrollitud sead, kes on uuritud ning täiesti terveks tunnistatud. 3. tsoonist tulnud sead tapame eraldi päeval ning väldime erinevatest tsoonidest lihade ristkasutamist. 3. tsoonist pärit sigadelt saadud lihale paneme peale erimärgistuse kolmnurkse tervisemärgi näol, mis tagab liha jälitatavuse ning näitab, et liha on läbinud erikontrolli, olles garantiiks, et liha on täiesti ohutu ja kvaliteetne tarbija jaoks. Valmistoodete puhul saavutab toode sisetemperatuuri +80 kraadi, sel juhul saab neid tooteid vabalt müüa ja eksportida, kuumtöödeldud tootel ei ole vaja erimärgistust ehk toode kannab tavapärast ovaalset tervisemärki.

  • Mis tähendab kolmnurkne märgistus lihal?

Vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti korraldusele paneb Rakvere lihakombinaat 3. tsoonist pärit sigadelt saadud lihale peale erimärgistuse kolmnurkse tervisemärgi näol, mis tagab liha jälitatavuse ning näitab, et liha on läbinud erikontrolli ning on täiesti ohutu ja kvaliteetne tarbija jaoks. Kolmnurkne erimärgistus on liha kvaliteedimärk.

  • Kas on mingigi võimalus, et Rakvere lihakombinaat (HKScan Estonia) müüb sigade Aafrika katkuga nakatunud liha?

Kindlasti ei müü Rakvere lihakombinaat sigade Aafrika katkuga nakatunud liha ning välistame selle täielikult. Riiklikud veterinaararstid kontrollivad pidevalt kõiki loomi enne meie tapamajja saabumist ning ka peale sealt väljumist. Vastavalt kontrollidele märgistatakse liha ametliku kolmnurkse tervisemärgiga, mis on garantiiks, et liha on täiesti ohutu ja kvaliteetne.

 

Kui Sul tekib lisaküsimusi, siis palume võtta ühendust meie klienditeenindusega: klienditeenindus@hkscan.com