Dagmar Teder

„Töötervishoiu ja tööohutuse valdkond areneb tänapäeval väga kiiresti!“

Dagmar Teder töötab ettevõtte töökeskkonnaspetsialistina, kes 2023. aasta seisuga on siin töötanud juba 10 aastat. „Sattusin siia kohe peale ülikooli lõpetamist, seega on tegu põhimõtteliselt minu esimese töökohaga. Ettevõttele kuuluvatest brändidest olin muidugi varem kuulnud, kuna need olid meie pere toidulaual alati esindatud.“ Muuseas, lihatoodetest rääkides on tema kindlaks suureks lemmikuks Rakvere mustikamarinaadis grillribi. Lisaks meeldib Dagmarile hakkliha, kuna sellest on mugav erinevaid toitusid valmistada.

Inimesed inspireerivad

Siinse meeskonnaga liituda otsustas ta just sellepärast, et töö tundus põnev ja väljakutseterohke. „Kindlasti mängis otsustamisel olulist rolli, et minu õpitud eriala on spetsiifiline ja pakutud ametikoht oli täpselt selline, kuhu soovisin tööle asuda. Tööle sisseelamine oli aga minu jaoks väga raske – olin tulnud otse ülikoolist, lõpetanud äsja magistriõppe ning mul ei olnud eelnevat erialast töökogemust. Teoreetilised teadmised olid olemas, kuid nende rakendamine nõnda suures ettevõttes osutus tõeliseks väljakutseks. Seda just praktilise töökogemuse puudumise tõttu,“ jutustab ta, meenutades algusaegu ja ütleb, et praegugi on igapäevatööd raske kirjeldada. Kuigi Dagmari töö puudutab peamiselt Rakvere lihatööstust, osaleb ta lisaks baltikumiülestes projektides ja vastutab nende elluviimise eest. „Kõik päevad on väga erinevad. Minu ametikoht eeldab ka seda, et pidevalt tuleb käia tootmisüksustes, töö ei seisne kogu aeg arvuti taga istumises. Peamiseks tööülesandeks on ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusealase tegevuse korraldamine vastavalt õigusaktide nõuetele sh. tööandja nõustamine ohutu ja tervisliku töökeskkonna loomisel, töötajate nõustamine terviseriskide vältimiseks ning teadlikkuse tõstmine tervislikest eluviisidest. Igapäevaselt tegelen peamiselt tööõnnetuste ja ohuolukordade uurimisega, töötajate tervisekontrollidega, sisekontrolliga, juhendite kirjutamisega, töötajate koolitamise ja nõustamisega. Lühidalt kokku võttes – minu tööülesandeks on ettevõtte tööohutuskultuuri parendamine ja kindlasti ka arendamine. Püüan alati olla innustav ja kaasahaarav. Tööohutusalaste dokumentide koostamiseks ei pelga ma ka ise tootmises töötamist, saamaks täpsemalt aru, kuidas tootmisprotsess toimub. Pean väga inspireerivaks seda, et meil on nii palju erinevaid inimesi ja oleme kõik enda töökohal eksperdid.“  

Nulltolerants tööõnnetuste osas

Töökeskkonnaspetsialisti vastutusala on väga suur, kuna töötervishoiu ja tööohutuse teemad puudutavad absoluutselt kõiki töötajaid. „Eesmärk on siiski, et kõik töötajad tuleksid hea meelega tööle, oleksid tööl energilised ja jõuaksid peale tööd tervena koju. Soovin, et me kõik saaksime aru, et meie tervis on väga oluline ja peame ise panustama oma tervisesse panustama. Asju pole vaja teha ainult sellepärast, et nii nõutakse, vaid et sa ise mõistad miks seda  nõutakse ja teed seda iseenda jaoks. Tööohutuskultuuri parendamiseks on meie ettevõttes käsil kaks suurt projekti: Safety First ja Better Together.  Safety First keskendub rohkem tööohutuse teemadele, näiteks reeglid isikukaitsevahendite kandmiseks või seadmete ohutuks käsitlemiseks. Better Together keskendub aga töötervishoiule, kuidas ettevõtte töötajate tervist ja heaolu parendada. Näiteks pööratakse antud projekti raames rohkem tähelepanu töötajate vaimsele heaolule, liikumisharrastustele ja toitumisele.“

Töötunde Dagmar ei loe. „Minu ametikohal tuleb olla 24/7 kättesaadav ja väga raske on tööaega ajaraamidesse sättida. Peamine, et tööelu ja eraelu tasakaal on paigas. Kõige raskemad on minu jaoks tööõnnetused või töötajate tervisega seonduvad teemad üleüldiselt. Ühtegi vigastust ega haigestumist ei saa aktsepteerida,“ kõlab tema kindel arvamus.  „Mulle meeldib, et mitte ükski tööpäev pole samasugune, rutiini minu ametikohal ei teki. Ja mulle väga meeldib, et saan inimeste jaoks midagi ära teha. Samas peab minu ametikohal töötaval inimesel olema väga hea pingetaluvus ja suutlikus jääda rasketes olukordades rahulikuks,“ mõtiskleb Dagmar ja lisab, et tema jaoks on väga oluline arenemis- ja õppimisvõimalus. „Töötervishoiu ja tööohutuse valdkond on väga kiiresti tänapäeval arenemas ja kui sa selle arenguga kaasa ei lähe, siis ei jõua ka sihile. Minu jaoks on oluline, et meie ettevõttes on võimalik areneda ja ennast koolitada.“ Tiimi tugevuseks peab ta meeskonnatööd. „Probleemide lahendamisel on inimestel erinevad ideed, kuid alati on võimalik leida kompromiss, mis sobib kõigile. Oleme kõik väga erinevat tüüpi inimesed, aga läbi selle täiendame ning innustamegi teineteist, tuues vajadusel ka maa peale tagasi,“ muigab ta.

„Pere ja lähedased sõbrad on ja jäävad alati minu jaoks esikohale, seega pole töö ja pereelu ühildamine minu jaoks raske – prioriteedid on alati paigas. Kui on vaja tööd teha, teen. Kui on vaja pere või sõpradega aega veeta, veedan.“ Hobikorras meeldib talle võrkpalli mängida ja looduses kõndimas käia.