Sponsorlus

Käesolevaks, 2024. aastaks, on AS Maag Eesti sponsorlustegevused juba kinnitatud ning uusi taotlusi vastu ei võeta.

SPONSORLUS
Eesti suurima toiduainetööstuse ja sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena on meie jaoks oluline anda oma panus ühiskonna arengusse ning jätkusuutlikku tegevusse. Väärtustame kvaliteeti ja tasakaalustatud tervislikku, mitmekülgset toitumist. Vastutustundlik ettevõtlus tähendab meie jaoks läbimõeldud ja mõtestatud tegutsemist kogu väärtusahela ulatuses, seda alates algtootmisest kuni lõpptarbijani. Hoolime keskkonnast – vähendame pakkematerjalide kasutamist, muudame neid ringlusesse võetavaks ning näeme vaeva loodusliku mitmekesisuse säilitamiseks.
Sponsorluspõhimõtete koostamisel lähtume asjaolust, et meie soov on aidata inimestel teha igapäevaselt paremaid valikuid – seda nii toitumise, jätkusuutliku tegutsemise kui nii enda ja oma pere tervise hoidmise osas.
Sponsorlustaotlustele vastame 30 päeva jooksul.

Lisainfo:
Kerstin Musting
kerstin.musting@maagfood.com