Tööohutus- ja keskkonnapoliitika

TOIDUOHUTUSE-, KVALITEEDI -, KESKKONNA-, ENERGIA- NING
TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE POLIITIKA

Integreeritud juhtimissüsteemi Poliitika käsitlusala ja juhtpõhimõtted

Käesolev AS Maag Eesti integreeritud juhtimissüsteemi poliitika määratleb toiduohutuse, keskkonna, energia ja töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi kohustused ja vastutused. Poliitikat järgitakse kõigis AS Maag Eesti tegevuskohtades kõigi töötajate poolt. Poliitika on huvipooltele kättesaadav ettevõtte kodulehel ( www.rakverelk.ee; www.tallegg.ee; www.miesnieks.lv)

Maag Eesti tegutseb ja võtab vastutuse „farmist lauale” hästi toimiva tootmisahela arendamise eest, pingutades pidevalt selle nimel, et vähendada oma protsesside mõju keskkonnale, vähendada energiatarbimist tooteühiku kohta, täites toiduohutuse nõudeid ja tagades töötajate heaolu ja tervise töökeskkonnas.

Juhtpõhimõtted

 • Tagame toote ohutuse läbi tooraine, tootmisprotsessi ja valmistoote ohtude hindamise, vältimise ning HACCP põhimõtetel rajaneva seiresüsteemi.
 • Oleme usaldusväärsed ja kliendikesksed ning ei tekita toiduohutuse riske tarbijatele.
 • Tööohutuses järgime juhtpõhimõtteid „Ohutus esikohale“ (Safety First), „Koos paremaks“ (Better together) ja null tööõnnetust ohutuskultuuri. Võtame kõik vastutuse koostöös töötajate ja juhtkonnaga töökeskkonna riskide, tööõnnetuste, ennetavate ja rakendatud meetmete eest. Järgime koostöös pidevalt tööohutuskultuuri järjepidevat toimimist.
 • Vähendame oma oluliste keskkonna- ja energiaaspektide mõjusid keskkonnale läbi ressursside ja materjalide tõhusa kasutamise ning parima võimaliku tehnoloogia kasutamise.
 • Tagame seadusandlike aktide ja heade tavade järgimise. Osaleme oma praktiliste teadmistega seadusandluse väljatöötamisel.
 • Andmekaitse (GPDR) nõuete järgmine.
 • Täiendame, teeme koostööd ja jagame pidevalt oma teadmisi toiduohutuse, keskkonna, energia ja töökeskkonna teemadel ning mõjutame personali, tarnijaid, kliente ja tarbijaid ning muid kolmandaid osapooli neid rakendama õige infovahetuse kaudu.
 • Nõuame oma tarnijatelt ja koostööpartneritelt ning kolmandatelt osapooltelt asjakohaste toiduohutuse, keskkonna, energia ja tööohutuse alaste nõuete täitmist.
 • Ostutegevuses eelistame energiatõhusaid tooteid ja teenuseid.
 • Ettevõtte eesmärgiks on saavutada 2040 aastaks süsinikuneutraalne toiduahel.
 • Parendame järjepidevalt oma juhtimissüsteemi ja arendame oma tegevusi nii, et tagada klientide rahulolu, keskkonna- ja energiasäästlik tegutsemine ning ettevõtte töötajate tööohutus.