Jaan Grents

Eksekos uusi väljakutseid otsimas

„Tööle kandideerimisel sai määravaks soov teha elus täielik kannapööre,“ ütleb Ekseko seafarmi nuumaosakonna tööjuht Jaan Grents, kelle lapsepõlv möödus suuresti maal. Talle on hingelähedane just loomakasvatus.

„Minu vanaema kasvatas kõikvõimalikke „pudulojuseid“. Suved möödusid lehmadele ja lammastele heina tehes, samuti oli minu ülesandeks küülikute eest hoolitseda – ühesõnaga olen läbi ja lõhki maamees,“ jutustab Jaan. Ekseko tööjuhi ametis on ta kuuendat kuud, kuid varasemalt on ta töötanud mitmes ettevõttes, mis kas otseselt või kaudselt põllumajandusega seotud. „Olen näiteks praktiseerinud Taanis piimatootmis- ja teraviljakasvatusega tegelevas firmas, lisaks turbatootmise alal tegutsevas ettevõttes, kus paljudele töödele sai ise käsi külge pandud. Minu loomuses on ise tegutsemine, ma ei taha lihtsalt kõrvalt vaadata. Nüüd olen lõpuks leidnud tõsise väljakutse, mis pole lihtsamate killast, aga väga põnev ja tulemusele orienteeritud.“ 

Enne Eksekosse kandideerimist oli Jaan ettevõttest palju kuulnud ja tuttav ka brändide ja toodetega, mis ettevõttele kuuluvad. „Tarbisin neidsamu tooteid ise juba varasemalt ja olles nüüd asjaosaline näen hästi, millised nõuded on meie ettevõttes kvaliteedile ja toiduohutusele. Minu vastutusala tööjuhina on suur ja mõjutab kogu ettevõtet tervikuna Tema tööpäevad kestavad kaheksa tundi ja vahel kauemgi. „Ma pole harjunud midagi pooleli jätma, olen loomult perfektsionist. Minu ametikohal on kindlasti vaja rahulikkust, kindlameelsust, ettenägemisvõimet, planeerimis- ja suhtlemisoskust, lisaks peab inimene olema õppimis- ja arenemisvõimeline. Oluline on tahe uusi oskusi omandada!“ ütleb Jaan. Kõige raskemaks peab ta enda jaoks arvutiga töötamist, sest ei ole suurem arvutihuviline. „Mu töös on sisuliselt kõik huvitav, mitmekesine ja miski ei muutu igapäevaseks rutiiniks. Mäletan esimesi tööpäevi, mis olid rasked ja õppimist palju, et elementaarset hoomata. Tänu minu alluvuses töötavatele toredatele ja abivalmis inimestele, olen vast juba omaks võetud, samas on pikk maa minna – seda just kogemuste omandamise ja uute oskuste õppimise poolest. Olen tänulik ettevõtte juhtkonnale, kes võimaldab meile erinevaid koolitusi. Hindan oma tööandjat kõrgelt.“

Jaani sõnul on ta ise õppinud juurde palju oskusi, mida ametikohal vaja läheb. „Meeskond, kuhu kuulun, on kolleegidena super inimesed! Saan julgelt oma muredega nende poole pöörduda. Ettevõte teeb omalt poolt kõik, et meil oleks meeldiv tööl käia. Pidevalt tehakse investeeringuid loomade heaolu tagamiseks, samuti töötajatele paremate töötingimuste loomiseks. Kõik töötajad peavad end olulisena tundma, see on tähtis.“ Tööpäev algab Jaanil kell kaheksa hommikul ja tema põhiliseks tööülesandeks on osakonna igapäevatöö juhtimine ja organiseerimine. „Erinevate registrite täitmine – kuna majasiseselt on loomade liikumisi väga palju, siis peab need ka täpselt kajastama. Pikkade prognooside tegemine, kuidas võimalikult efektiivselt loomade liikumised paika saada. Koostöö veterinaaridega, tööajagraafikute koostamine ja jooksvate muudatuste tegemine, palgaarvestuse koostamine,“ iseloomustab ta oma tööd ja nendib, et hetkel on olukord keerulisem, kuna töötajate haigestumisi on rohkem. „Õnneks on meil mõistev kollektiiv, minu austus oma töötajatele. Lisaks on minu töö osa ka kõikvõimalike lubade, saatelehtede ja tõendite koostamine, PRIA-s (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet – toim.) liikumiste kajastamine, sigade heaolu jälgimine, muud igapäevased mured ja koostöö teiste Ekseko osakondade ja söödabrigaadiga. Veel tooksin esile tööohutuse ja sellest kinni pidamise jälgimise, aruannete koostamise,“ loetleb ta tööülesandeid ja ütleb, et igav ei hakka. „Suured tänud kõigile, kes on mulle igati toeks olnud, meil on väga lahe kollektiiv!“

Omatoodetest eelistab Jaan eelkõige erinevaid grilltooteid, ilma milleta ta suviseid grillpidusid ette ei kujuta. „Meie pere lemmikud on veel erinevad viilutatud singid, eranditult ostame ainult Talleggi kanalihatooteid. Lemmikute lihatoodete hulka kuuluvad ka ribid, sest ise ma neid ju kasvatan ja tean kui hea on kvaliteet ja mida süüa tasub.“ Jättes töökohustused ja toidueelistused kõrvale, jagab Jaan muljeid oma hobidest. „Neid mul jagub ja töö kõrvalt tuleb aega leida ka iseendale ja oma tegemistele, muidu võib pingelise ja vastutusrikka ameti tõttu kergelt läbi põleda,“ leiab ta. „Aastaid tagasi tegelesin korvpalliga ja osalesin rahvaliiga võistlussarjades. Praegu pühendan kogu vaba aja kalapüügile, täpsemalt võistlusõngitsemisele. Soovin end selles valdkonnas arendada ja uusi oskusi omandada. Väga tihti kirjutan ajakirjadele kalastusteemadel artikleid ja õpetusi.“