Maag Eesti pälvis tunnustuse „Riigikaitsjate toetaja“

21. juuni 2024

18.juunil toimus pidulik üritus, kus Kaitseministeerium tänas ettevõtteid ja organisatsioone, kes ühel või teisel moel riigikaitsesse panustavad, seda läbi riigikaitsjate toetamise ja reservväelaste sissetuleku säilitamise reservõppekogunemiste perioodiks.

Eesti julgeolek sõltub kogu ühiskonna panusest. Eriti olulisel kohal on Eesti tööandjad, kes saavad samuti anda omapoolse panuse riigikaitsesse. Seetõttu on väga oluline toetada kollektiivis töötavate reservväelaste osalemist reservõppekogunemistel.

Vasakult: Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem, kaitseminister Hanno Pevkur, Maag Eesti AS esindaja Martin Küüsmaa ja Eesti Vabariigi President Alar Karis.

Tunnustuse andsid üle Eesti Vabariigi President, kaitseväe juhataja ja kaitseminister. Maag Eesti nimel võttis tunnustuse vastu Martin Küüsmaa, kelle sõnul on selline tunnustus väga oluline, sest näitab, et meie ettevõtte teod ja väärtused on kooskõlas laiema Eesti ühiskonna poolt tähtsustatavaga. „Üritus oli väga pidulik, kohal oli palju suurettevõtete juhte. Õhkkond pani tõsiselt mõtlema sellele, kui olulised on Eesti riigikaitses reservväelased ning kas ja kuidas tööandjad saaksid veel neid ise väärtustada või siis suunata ühiskonda neid väärtustama,“ sõnas ta.

Märgisega „Riigikaitsjate toetaja“ tunnustamise põhiliseks kriteeriumiks on riigikaitsjate silmapaistev toetamine ning reservväelaste sissetuleku säilitamine reservõppekogunemiste perioodil: tööandja võib jätkata töötasu maksmist täies ulatuses, maksta lisatasu, pakkuda tasustatud puhkepäevi või tasuda õppekogunemisel osalemise eest makstava toetuse ja palga vahe.