Gähtlin Leppänen

Gähtlin omandas psühholoogia magistrikraadi Tallinna Ülikoolis (MSc). Ta on ligi 11 aastat töötanud psühholoogina ja 9 aastat täiskasvanute koolitajana, peamiselt koolitades haridus- ja sotsiaalvaldkonnas töötajaid erinevatel psühholoogiavaldkonna ja vaimse tervise teemadel.

2020. aastast spetsialiseerunud spordi- ja soorituspsühholoogiale, 2022. aastal omandas spordipsühholoogi kutse. Tegeleb peamiselt noorsportlaste, nende treenerite ja vanemate nõustamisega.

Lisaks on Gähtlin viinud läbi psühholoogiliste oskuste arendamise töötubasid erinevatele noorsportlaste gruppidele ning koolitanud treenereid, liikumisõpetajaid ja huviringide juhendajaid motivatsiooni ja esinemis- ning võistlusärevusega toimetuleku teemadel. Igapäevaselt töötab SPIN programmis Kesk- ja Lääne-Eesti piirkonna mentorina ja Arte gümnaasiumis jalgpalliklasside spordipsühholoogia õpetajana.