Janne Laik-Lõhmus

Baltikumi tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus peab oluliseks meeskonnatööd ja mõttekaaslasi

Janne on Baltikumi turundusdirektori rollis toimetanud alates 2021. aasta algusest, peatselt lisandus ka tootearendusdirektori nimetus. Ta ütleb, et selle aja sisse on mahtunud väga palju põnevat. Tööpäevi iseloomustab ta tegusate, tempokate ja loovatena. „Oma suurimaks saavutuseks pean uue turundusosakonna struktuuri loomist, kompetentside kaasajastamist ja uue meeskonna komplekteerimist. Meie ettevõttes on hetkel vaieldamatult üks tugevaimaid turundusmeeskondi terves Baltikumis. Lisaks tooksin välja kolme suurprojekti algatamise, mille realiseerumist on näha juba 2022. aasta esimeses pooles,“ annab ta oma tööst aimu. 

Turuliidri positsioon ei tähenda vaid numbrit

Peamiste väljakutsena mainib Janne näiteks brändide teadlikkuse ja relevantsuse hoidmist kõigil kolmel turul. „Live up to the market leader position expectations! Meie kõik kolm Balti riiki on väga erinevad nii tarbijakäitumise, maitse-eelistuste kui muu sellise poolest. Oluline on leida õige tasakaal brändide sortimendis igal turul, et hoida brändi väärtust tarbija silmis spontaanselt väga kõrgena. Sama sortimendi müümine igal turul, oodates samas brändi kasvu, ei ole pikaajaliselt jätkusuutlik. Turuliidri positsioon ei ole vaid number – brändid vajavad värskendamist, innovatsioonid turule toomist. Samuti CR strateegia implementeerimine brändi kommunikatsiooni ja tegevustesse, et tõusta selles valdkonnas toiduainetööstuse kõnebrändiks. Lisaks ütlesin, et oma tugevat meeskonda tuleb hoida ja inspireerida. Minu meeskond on mulle väga oluline, anname üksteisele energiat, inspiratsiooni ja jõudu ning viime koos muudatused ellu!“ Tiimitööst rääkides Jannel sõnu jagub, eriti kiidusõnu.

Baltikumi meeskonna noor hing

„Ettevõttes on väga tugevalt juurdunud meeskonnatöö tähtsuse aspekt. Koostöö, rohkelt avatud mõttekaaslasi, mõnus doos huumorit. Minu meeskonnaliikmetel on janu uuenduste ja kaalutletud riskide järele,“ ütleb Janne, iseloomustades oma tööandjat kui väga pika ajalooga ettevõtet, kus on siiski tunda mõnusat start-up’ilikku hõngu. „Kadumisel  on iganenud raamid a’la „meie nii ei tee“, „ei nii ei saa“, „me pole kunagi nii teinud“, „see pole meie teema“. Baltikumi meeskonnal on väga noor hing ja see imponeerib mulle väga!“ selgitab ta kirega. „Näen, et ettevõte kannab edasi väärtusi, mis ühtivad minu omadega. See teebki minu jaoks siin töötamise põnevaks ja niiöelda koduseks. Mul on väga suur soov panustada, kuna näen et kõik teised teevad sama. Kolleegid on ägedad ja olen leidnud endale mõnusaid mõttekaaslasi, kõik on omad.“Väga hea turundusjuhi must-be omadustest rääkides toob ta esile julguse, uudishimulikkuse, loovuse, agiilsuse ning tugeva ärilise mõtlemise. „Need on viis peamist omadust, mis on edu jaoks täiesti fundamentaalsed. Minu motivaatoriteks on meeskond, kiire tempo, ambitsioonikad projektid, revolutsioon ja võimalus viia oma ideid ellu,  nn. vabad käed.“

Kui midagi teed, ole mõttega alati 100% kohal

„Väljaspool tööd püüan samuti oma meeled aktiivsena hoida – osalen partnerina suurürituste loovkontseptsioonide loomisel ja tegelen hobikorras sisekujundusprojektidega. Töö ja pereelu ühildamisel lähtun printsiibist, et tähelepanu tööle või perele ei tohi kunagi jagada poolikult. Töö ja pereelu ühildamist tuleb võtta mõistusega, andes mõlemale võrdselt tähelepanu. Kindlasti ei tähenda see minu jaoks ajalisi raame nagu kell 17 või 18 pastapliiatsi lauale heitmist ja kontorist välja astumist. Küll aga kui ma lähen koju, siis olen 100% perega. Õnneks hoiab abikaasa sama joont. Väga tihti töötame mõlemad ka nädalavahetustel, kuid siis teeme omavahelise ajapiiranguga kokkuleppe, et näiteks laupäeval kell 9.30-16.00 oleme töölainel. See distsiplineerib mõlemaid endast kokkulepitud aja vältel maksimumi andma ning õpetab efektiivselt aega kasutama, sest kell 16.00 algab aeg ainult perele. Alguses tundus selline lähenemine endalegi humoorikas, kuid süsteem töötab meil valatult. Ma ei tee kunagi tööd poolikult – et saadan e-maile ja siis vahepeal tegelen perega ja siis teen veidi jälle tööd. Muidu on fookus lõpuks paigast ära ja tähelepanuvõime hajutatud. Lähtun printsiibist, et kui midagi teed, siis ole mõttega alati 100% kohal,“ jagab ta soovitusi teistelegi.