Sirje Potisepp

Sirje on õppinud Tartu Riikliku Ülikooli keemiateaduskonnas ja lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi toiduainete tehnoloogi-biokeemikuna. Alates aastast 2005 on ta Eesti Toiduliidu juhataja.

Osalenud erinevate täiendkoolitustel, lisaks lektorina üles astunud erinevatel erialastel-, turundus- ja juhtimiskonverentsidel. Ta on töötanud pikka aega AS Remedia juhatuse liikme, nõukogu liikme ja kommertsdirektorina, AS Termak juhatuse liikmena ning olnud Põhja-Tallinna linnaosa vanem.

Sirje on Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu liige ning väga paljude sektori tegevust puudutavate juhtkomiteede, nõukogude, töörühmade, seirekomisjonide ja ekspertgruppide liige erinevates ministeeriumides ja ametiasutustes. Lisaks on ta Eesti Vabariigi Valgetähe V klassi teenetemärgi, Maaeluministeeriumi kuldse teenetemärgi, Põllumajandusministeeriumi hõbedase teenetemärgi, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja III klassi aumärgi kavaler ning TalTechi Aasta Vilistlane 2019.